Awareness & Mindfulness Academy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar till intervjuer med Birgit Off:

 

1. Sorg är ingen sjukdom:

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Yrken/Article.aspx?iArticleId=56157

 

2. Att finna lyckan i vardagen

 

www.gestaltinformation.se/700_xtra.php?pageid=2003_2

 

 

Presentation av Birgit Off 1986 - 2006 från "Perlan Dialog & Ledarskaps nätverk":

Birgit Off har flera års erfarenhet av att stödja chefer och personal i enskilda coachande samtal inom många olika företag däribland chefer inom flera olika departement.

En specialitet är att stödja chefer inför hanteringen av kunder, personal och anhöriga i krissituationer. Samt att stödja personal och medarbetare enskilt och i grupp i svåra krissituationer såsom plötsliga dödsfall både när det gäller en eller flera personer i olyckor såsom flyg-, buss- och båtolyckor såväl som vid Tsunamin.

 

 

 

 

 Chefs- och projektlederutveckling i grupp

Uttalande av Director HR/ HR Manager i ett stort   internationelt medicinsk företag.

Under de senaste åren har Birgit Off tillsammand med kollegor varit ett återkommande inslag i en intern chefs- och projektledarutvecklingskurs.

Syftet med inslaget har varit att undervisa och utveckla all personal i ledande befattningar i större förståelse för kommunikation. Undervisningen har beståd av teori varvad med praktiska övningar.

Vid fortlöpande interna utvärderinger har inslaget fått genomgående bra omdömme.

 

 

 

Recommendation:

 

“I am Lakha Lama a highly respected Buddhist spiritual master, who has been recognised as a reincarnated Tibetan Lama. There are more than 100.000 Tibetans who has deep faith in me and who respect me as a truly high spiritual leader.

I have been living in the west since 1976. There I have been guiding Buddhist philosophy of mind training for many people. One of these persons is Birgit Off who has been trained for more than fifteen years by me. She also has other academic and psychological educations such as an MSc degree. On top of that she has been educated in Buddhist philosophy, how to guide different people’s mental crises into more constructive realisation and how to overcome illusive problems and reach to deeper relaxations.

I can give this recommendations with fully confidence, truly aware that she has obtained that ability.”

 

T. D. Lakha Lama. Stockholm 2008-11-27

 

 

Awareness & mindfulness Academy - AMA

 

 

 

Awareness och Mindfulness Academy grundades av Birgit Off 1986. Verksamheten sker idag i samarbete med andra konsulter med bred kompetens och många års erfarenhet.

 

 Presentation av Birgit Off:

BAKGRUND:

 

 • 1971-1979 Akademisk utbildning på Köpenhamns Universitet
 • 1979-1987 lärare och speciallärare
 • 1982 flytt till Stockholm 
 • 1986 Diplomerad Gestaltterapeut
 • 1986 Firma Birgit Off grundas
 • Master of Science 2004, University of Derby, UK
 • 2007 Nytt namn Awareness & Mindfulness Academy
 • 2008 Certifierad coach och stresscoach (ICF)
 • 2010 Awareness & Mindfulness Förlag grundas
 • 2010 Bok "Att leda med hjärtat, tankar för samtal."
 • 2013 Konfliktcoach utbildning
 • 2012-2014 Holistisk Biomedicin utbildning hos Gunver Juul Danmark

 

Egen förstagare sedan 1986

1986-2006 Knuten till konsultnätverket "Perlan Dialog och Ledarskap". 

Har drygt 20 års erfarenhet som coach och stöd för chefer och anställda på alla nivåer inom de flesta typer av företag och organisationer. Har som konsultchef utfört över 1000 planeringssamtal med enskilda medarbetare och chefer.

Har även jobbat med organisationsuppdrag, kartläggningar, ledarskapsutbildningar och som föredragshållare.

Är välutbildad inom kris och trauma.

Har jobbat med företag, organisationer och individer runt livskriser, olyckor och trauman.

 

Erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Referensjobb

 

 

 Chefscoachning:

Uttalande av Vice VD i ett stort internationellt företag.

Coachningen har haft till syfte att stödja och utveckla chefen i sin funktion som chef för den svenska avdelningen i ett europeiskt förankrad företag.

Vi har arbetat med frågor omkring kommunikation och samtalsmetodik användbara inför utvecklingssamtal och svåra samtal med medarbetare.

Vi har också arbetad med frågor kring kommunikation i ett företag där olika språk och andra länders företagskulturer möter varandra.

Samtalen har pågått regelbundet under tre år och avslutades våren 06.

Syftet med samtalen har varit att belysa olika frågeställningar som löpande uppkommer i en ledande befattning i ett mångkulturellt företag. Målet har varit att utvecklas i hanteringen av dessa frågor. Målet har varit att utvecklas både professionellt och personligt. Vid samtalens slut gjordes en utvärdering var det konstaterades att processen under de tre åren hade varit tillfredsställande på alla önskade plan. 

Frågor & tidsbokning. Mobil: 070-716 82 18 / birgit.off@telia.com

 

 

Har 2011-14 jobbat som jobbcoach, aktivitetsledare och handledare på Alma folkhögskola/Uppdrag i Liljeholmen.

2010-2012 arbetade Birgit Off ideéllt som ambassadör för kvinnors företagande.

Vi erbjöd personlig jobbcoaching under 2009-2011 i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Awareness & Mindfulness Academy © 2007 - 2015 •

www.awareness-mindfulness.se